تازه های کتابخانه

داستان ها و افسانه های سوئیسی

 • نویسنده: دووزان راجر آنتوان 1904+1980- م,؛راجر آنتوان دووزان; مترجم شهمین دخت رئیس زاده
 • ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 • سال نشر: 1382
 • موضوع: ; افسانه ها و قصه های سوئیسی

آم‍وزش‌ وال‍ی‍ب‍ال‌

 • نویسنده: م‍ول‍ف‌ ج‍وئ‍ل‌ دی‍ی‍ری‍ن‍گ‌ ؛م‍ت‍رج‍م‌ رض‍ا ق‍ائ‍م‍ی‌
 • ناشر: معیار علم
 • سال نشر: 1384
 • مترجم: مترجم: قائمی
 • موضوع: ; والیبال

نوش‌داروی طرح ژنریک به انضمام چند قلم سروده دیگر

 • نویسنده: سید حسن حسینی؛[برای] مرکز آفرینش‌های ادبی، حوزه هنری [سازمان تبلیغات اسلامی]
 • ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1387
 • موضوع: ; شعر آزاد -- قرن 14

مجموعه ی اول قصه های کوتاه از کتابهای : خانه یی برای شب آرش در قلمرو تردید مصابا و رویای رات ...

 • نویسنده: ابراهیمی نادر 1314 .؛نادر ابراهیمی
 • ناشر: انتشارات بين المللي گاج
 • سال نشر: 1369
 • موضوع: ; داستانهای فارسی - قرن 14

خاطرات لیدی شیل : همسر وزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه

 • نویسنده: شیل مری لئونورا وولف 1871 - 1803؛ترجمه حسین ابوترابیان
 • ناشر: نشر نو
 • سال نشر: 1368
 • موضوع: ; ایران -- سیر و سیاحت -- قرن 13ق سفرنامه ها -شیل مری لئونورا وولف 1871 - 1803 م-- Sheil, Mary Leonora Woulfe خاطرات

دانش خانواده و جمعیت

 • نویسنده:
 • ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
 • سال نشر: 1392
 • موضوع: ; تنظیم خانواده

خاک عشق

 • نویسنده: فاطمه ابراهیمی
 • ناشر: شرکت انتنشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1389
 • موضوع: ;آرمین منیژه ۱۳۲۴ -

سقراط و افلاطون

 • نویسنده: هیوبی پاملا .؛پاملا ام .هیوبی ];ترجمه [خشایار دیهیمی
 • ناشر: نشرکوچک
 • سال نشر: 1377
 • موضوع: ; سقراط 469.399ق .م . افلاطون 427+ . 327+ ق .م plato -فلسفه -- تاریخ

کونگ فو . ووشوی کاربردی تکنیک های شائولین

 • نویسنده: شوارتس دان؛دان شوارتز] ;ترجمه [ آریو کارآموز
 • ناشر: کارامانیا
 • سال نشر: 1378
 • موضوع: ; کونگ فو ووشو

زیگفرید

 • نویسنده: ژیرودو ژان 1882 . 1944,؛ژان ژیرودو] ; ترجمه [ عباس آگاهی
 • ناشر: تجربه
 • سال نشر: 1380
 • موضوع: ; نمایشنامه فرانسوی . قرن 20 زیگفرید )شخصیت افسانه ای - ( نمایشنامه